Referenscase bygg & industri

Referenser

Uppkoppling för säkerhet och produktivitet

Vi skapar förutsättningar för att dina anställda ska kunna kommunicera och använda alla moderna hjälpmedel som finns till hands. Vår utrustning tål även de allra tuffaste förutsättningarna, och vi har erfarenhet av stora och små projekt inomhus, under jord och ute i det fria.

Skanska Citygate

Skanska Citygate

TPO är med och spelar en central roll i det historiska skiftet mot en uppkopplad byggsektor när Skanska bygger framtidens kontor - Skanska Citygate

TPO är med och spelar en central roll i det historiska skiftet mot en uppkopplad byggsektor när Skanska bygger framtidens kontor - Skanska Citygate

Northvolt

Northvolt

Bygget av Northvolt Ett, den enorma batterifabriken i Skellefteå signalerar ett nytt steg i skiftet mot hållbarare transporter och ett mer miljövänligt samhälle. TPO är…

Bygget av Northvolt Ett, den enorma batterifabriken i Skellefteå signalerar ett nytt steg i skiftet mot hållbarare transporter och ett mer miljövänligt samhälle. TPO är involverade i projektet för att förse Northvolt med den nödvändiga kommunikationsinfrastrukturen.

Malmö Nya Sjukhus

Malmö Nya Sjukhus

2024 är det tänkt att Malmö Nya Sjukhus ska stå klart. TPO har varit med från allra första spadtaget för att se till att hela…

2024 är det tänkt att Malmö Nya Sjukhus ska stå klart. TPO har varit med från allra första spadtaget för att se till att hela arbetsplatsen är uppkopplad under byggtiden. Projektet är ett statligt byggnadsprojekt med Vinnova-finansiering med syfte att utforska hur digitalisering kan bidra…

Stockholm Vatten

Stockholm Vatten

För att möta den växande stadens behov pågår just nu ett projekt med namnet Stockholms Framtida Avloppsrening. Bland annat ska man fördubbla kapaciteten hos Henriksdals…

För att möta den växande stadens behov pågår just nu ett projekt med namnet Stockholms Framtida Avloppsrening. Bland annat ska man fördubbla kapaciteten hos Henriksdals reningsverk, bygga ut Sickla-anläggningen som är belägen under Hammarbybacken samt bygga en ny tunnel mellan Bromma reningsverk och Sicklaanläggningen. TPO…

Boliden

Boliden

Boliden i Skellefteå ligger långt framme vad gäller IT. I sin anläggning har man ett väl fungerande WIFI med 600 accesspunkter. Dock är det tidsödande…

Boliden i Skellefteå ligger långt framme vad gäller IT. I sin anläggning har man ett väl fungerande WIFI med 600 accesspunkter. Dock är det tidsödande för dem att lösa uppkoppling det sista hundratalet metrarna fram till ett nytt brott. Sedan flera år tillbaka hjälper TPO…

Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm är Europas största tunnelprojekt som omfattar sammanlagt 55 kilometer tunnlar. För oss på TPO var det en chans att för första gången applicera…

Förbifart Stockholm är Europas största tunnelprojekt som omfattar sammanlagt 55 kilometer tunnlar. För oss på TPO var det en chans att för första gången applicera vårt kunnande på bygg och anläggningsbranschen och på så sätt bidra till att hjälpa branschen in en digital era.

Kontakta oss

Vill du ha hjälp av TPO?

De flesta av våra samarbeten startar med ett enkelt samtal eller ett meddelande. Hör av dig så ordnar vi en lösning som passar ditt företag!

 

Kontakt