Northvolt

Sedan augusti 2019 är TPO sysselsatta som underleverantörer till Eitech för att upprätta ett temporärt nätverk under hela byggtiden.

I vad som idag är en grusgrop kommer så snart som i juni 2020 hela 1400 man vara sysselsatta med bygget av den nya fabriken. Det är lätt att förstå att man på ett bygge av en sådan skala kan göra stora vinster, både när det gäller säkerhet och effektivitet genom att digitalisera arbetsplatsen.

Eitech hjälper till med själva kabeldragningen medan TPO står för hårdvara, service och support. En stor del av arbetet utgörs också av att som IT-arkitekter får alla de olika underleverantörernas IT-policys och arbetssätt att harmoniera och inlemmas i samma nätverk. Vi på TPO är stolta över att vara en del av ett spännande projekt med potential att i grunden påverka allas vår framtid.