Om oss

TPO grundades 2006 av Axel Ekblad som fortfarande är verksam i bolaget. Det här var strax innan digitaliseringen hade upplevt sin riktiga boom, och infrastruktur för kommunikation var något man förknippade med trygga och kontrollerade inomhusmiljöer.

Allt eftersom mobilitet började bli en viktigare faktor gick vi på TPO snart över till att fokusera våra resurser på robust infrastruktur för kommunikation i utmanande miljöer och för temporär verksamhet. Det visade sig mycket riktigt att det fanns en stor efterfrågan på våra tjänster och våra uppdrag och utmaningar växte.

Efter några år hade det blivit vardag att jobba med infrastruktur för livesänd TV och evenemang med tiotusentals besökare. Vi har till exempel arbetat med Eurovison Song Contest under flera år.

2016 valde vi att utöka vårt erbjudande och börja jobba med projekt inom gruv- och tunnelindustrin, en verksamhet där vi kunde dra nytta av vår erfarenhet av utmanande projekt i krävande omgivningar. Vårt första tunnelprojekt blev Förbifart Stockholm vilket senare följts av flera andra. 2017 gick vi in i byggsektorn där våra styrkor och flexibilitet visat sig vara en stor tillgång. Under åren har vi utvecklat en rad partnerskap med några av branschens ledande aktörer såsom Cisco Systems och Mobilaris då vi tidigt insåg vikten av samarbete och kunskapsöverföring för att fortsätta kunna driva utvecklingen framåt.

Vi är för närvarande inblandade i bygget av den stora batterifabriken Nortvolt i Skellefteå.  Vår Innovationsverkstad är det senaste uttrycket för vår innovationshunger. Här har vi möjlighet att i samarbete med andra teknikföretag testa morgondagens lösningar fullt ut innan vi gör dem tillgängliga för vår kundkrets.

 

 

Kontakta oss

Låt oss prata om saken

Har du frågor eller tankar om hur vi kulle kunna stötta dig i din verksamhet? Vill du ha en kostnadsuppskattning?
Eller vill du kanske jobba hos oss? Hör av dig!

Kontakt