Uthyrning av produkter

Våra produkter ser till att du har förutsättningarna att kunna kommunicera, oavsett om du befinner dig i en riktigt utmanande miljö eller på ditt huvudkontor. Fullt normala miljöer för oss på TPO är utomhus, i skogen, på vattnet, i en park, i en stad, i en arena, i en tunnel, i en gruva eller på en byggarbetsplats. Våra produkter är förberedda för din miljö.

Inom evenemang och andra temporära applikationer bygger vår affärsmodell på uthyrning av hårdvara och kompletterande tjänster. Vi har ett stort hyreslager av kommunikationshårdvara från bland annat Cisco och Motorola. På senare år har även traditionell industri- och byggsektor fått anledningar att bli mer och mer digitala och uppkopplade.

KONTAKTA OSS

Låt oss prata om saken

Har du frågor eller tankar om hur vi kulle kunna stötta dig i din verksamhet? Vill du ha en kostnadsuppskattning?
Eller vill du kanske jobba hos oss? Hör av dig!

Kontakt