Boliden

När det gäller gruvdrift är digitalisering en förutsättning för att kunna bedriva ett bra arbetsmiljöarbete.

Genom att vara uppkopplade kan man bland annat jobba med positionering för att garantera säkerheten till exempel vid en utrymning. Tidigare har det varit ett dilemma att lösa uppkopplingen till de punkter där man arbetar temporärt.

Tack vare vår erfarenhet med att göra tillfälliga installationer i krävande miljöer har vi kunnat lösa problemet. Tack vare batteridrivna, portabla enheter kan man nu på en halvtimma få full täckning på dessa platser. Något som tidigare tagit två dagar. Vårt samarbete med Boliden är fortlöpande utan bortre tidsgräns.