Stockholm Vatten

Arbetet har pågått sedan 2017 och beräknas sträcka sig åtta år framåt.

Att koppla upp arbetsplatserna möjliggör att arbeta på ett betydligt säkrare, och i vissa delar också mer produktivt sätt under byggperioden. För TPO:s del innebär projektet en utmaning med mycket koordinering mellan byggets olika entreprenörer.

Projektet bjuder också på mycket utmanande miljöer så mycket fokus ligger på att bygga en robust teknisk lösning som ska leva under hela den långa byggtiden. De tre olika byggprojekten får var sitt IT-system som med tiden ska växa ihop till ett enda. TPO samarbetar under projektet tätt ihop med ICT-företaget Axians.