Skanska Citygate

TPO är med och spelar en central roll i det historiska skiftet mot en uppkopplad byggsektor när Skanska bygger framtidens kontor.

Ett nytt landmärke i Göteborg: med 36 våningar och 144 meter blir byggnaden Nordens högsta kontorshus. Citygate har en bred bas med tio våningar som bland annat inrymmer co-working, konferens, entréhall, restaurang, caféer och en terrass. Här finns våningsplan på upp till 2 600 kvadratmeter för större hyresgäster. Ovanpå basen reser sig det 25 våningar höga tornet med 800 kvadratmeter per våningsplan. Placerad centralt i Gårda precis vid Ullevi och direkt anslutning till E6 och E20, på börjades projektet i slutet av 2018, och de första hyresgästerna flyttade in sommaren 2022.

Att bygga större byggnader innebär alltid flera lager av komplexitet. Citygate är ett exceptionellt högt hus och grundarbetet försvårades ytterligare av den berömda Göteborgsleran: berget ligger 60 meter ner och det krävdes 37 000 meter pålar för att skapa en stabil grund. Addera till detta att projektet hade en relativt kort tidplan och att byggnaden skulle uppföras på en plats med näst intill inget utrymme runt omkring byggnadens ”footprint”, med många närliggande verksamheter, t.ex. Göteborgs största brandstation. Allt detta sammantaget innebar en spännande utmaning med flera olika dimensioner.

”Vi ser ett historiskt skifte mot en uppkopplad byggsektor: den uppkopplade byggplatsen möjliggör att alla har samma nuläge. Detta gör bygget säkrare och förbättrar arbetsmiljön. Det leder också till en ökad produktivitet då det reducerar ombyggnationer, och misskommunikation vilket i förlängningen minskar byggets klimatpåverkan.” ​Förklarar Jimmy Hemmingsson, Blockchef stomkomplettering för Citygateprojektet och Digital Ledare på Skanska.

”Skanska anlitade TPO i rollen som systemintegratör av nätverkstjänster: de hjälpte oss att skapa kommunikationsnätverk, robust nog för att koppla upp alla ytor på byggplatsen, vårt eget produktionskontor och samtliga underentreprenörer.”