Malmö Nya Sjukhus

När Region Skåne utvecklar och moderniserar sjukhusområdet i Malmö spelar digitalisering en viktig roll redan från början. Bygget är ett av de största som Skanska gör i Sverige och utgör en viktig del i projekt Uppkopplad Byggarbetsplats. Ett samarbetsprojekt som ingår i det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Deltar gör ett 30-tal olika företag med syfte att bland annat prova nya tekniska lösningar och hitta nya affärsmodeller för industrin och byggbranschen.

TPO medverkar i kraft av vår mångåriga erfarenhet i rollen som systemleverantör av nätverkstjänster. Vi bygger ett IT-lager i botten som man sedan kan koppla upp maskiner, människor och sensorer mot. Allt med syftet att göra bygget säkrare, effektivare och minska dess klimatpåverkan. Projektet innebär mycket produktutveckling och ett nära samarbete med Skanska Rental som står för själva installationsarbetet. Med vår kunskap vår utrustning och våra tjänster är vi med och spelar en central roll i det historiska skiftet mot en uppkopplad byggsektor.