Melodifestivalen

2006 bestod vårt uppdrag i att förse pressrummet med Internetuppkoppling. 2019 var vi en heltäckande infrastrukturell teknikpartner.

Under sex deltävlingar i olika städer runt om i Sverige var vårt jobb att förvandla ishallar och sportanläggningar till TV-hus, som erbjuder sändningspersonal och press samma möjlighet att utföra sitt jobb som om de befann sig i en vanlig studio. TPO hade två personer på plats under hela turnén som såg till att leverera WIFI till journalister och personal i arenan. Sammanlagt omkring 300 personer.

TPO levererade också skrivare och uppkoppling bland annat till redaktion, produktionskontor, pressrum och nätverk till styrsystem för kamerateknik och bildproduktion. Leveransen bestod också i ett komradionät med repeatersystem. Under finalen hade vi tre personer på plats samt en resurs som arbetade på distans.

Vårt arbete med Melodifestivalen har gett oss en gedigen erfarenhet att arbeta med direktsändningar under hög press. Vi är också stolta över att ha varit med och bidragit till att gör Melodifestivalen till det fenomen och den riksangelägenhet som den är idag.

Under Melodifestivalen gör vi vårt arbete som underleverantörer till Blixten&Co som har rollen som turnéproducent.