Longines Global Champions

Den svenska deltävlingen under Longines Global Champions avgjordes på Stockholms Stadion, som under fyra dagar befann sig i hästsportvärldens mittpunkt. TPO var på plats och säkrade teknik för arrangörerna, besökare, tävlande och den församlade världspressen.

Vi var på plats i god tid innan tävlingarna började för att upprätta en säker och snabb Internetkoppling och bygga all teknisk infrastruktur som krävdes för att genomföra arrangemanget. Det innebar bland annat att upprätta ett produktionskontor med b la.
WiFi och skrivare för arrangören och bygga ett spridningsnät och ett registreringsnätverk för ackreditering av tävlande, press och personal.

Vi drog också nätverk åt Radiosporten som fanns på plats, skapade ett nätverk för samtliga TV-kameror och upprättade WiFi och fast uppkoppling till de aktivas stallkontor som var belägna utanför stadion. Vi ordnade också Internet till ett Expo-område med utställare och försäljare. Vidare byggde vi ett komradionät med repeaters och ett 80-tal komradioapparater. Kontor för banpersonal och dopningskontroll fick också WiFi, fast uppkoppling och skrivare.

Under de första dagarna, då byggnationen var som mest intensiv, hade vi ett team om flera personer på plats och under eventets genomförande så var en mindre grupp närvarande för att hjälpa till och övervaka driften.