Way Out West

TPO har haft förmånen att följa utvecklingen kring Way Out West från början. Vi har vuxit tillsammans med arrangemanget från år till år. De första åren ordnade vi uppkoppling för ett fåtal kortmaskiner. 2019 levererade vi en heltäckande kommunikationslösning.

Inte nog med att all försäljning på området numera sker digitalt. Såväl besökare som press på plats ser det numera (med all rätt) som en självklarhet att ha tillgång till snabb uppkoppling som låter dem dela sina upplevelser med omvärlden. Leveransen bestod av nätverk för produktionskontor såväl som för scenpersonal och artister.  Signaldistribution för skickande av ljud och video på området, exempelvis mellan olika scener. Dessutom ett publikt WiFi och nätverk för journalister i pressrum. Vi säkerställde också uppkoppling till samtliga kassor och barer, andra försäljare och nätverk för ackreditering och biljettförsäljning. Ett 20-tal övervakningskameror monterades också inklusive en övervakningscentral med in- och uppspelningsmöjilghet.

För att kunna garantera kommunikation under alla förhållanden tillhandahöll vi även fast telefoni och byggde ett komradionät med reperaters och cirka 400 komradioapparater. Under hela festivalen hade vi ett tiotal personer på plats som byggde, stod för support och rev hela systemet. infrastrukturen var ständigt övervakad, bland annat med UPS-teknik som möjliggör för vår personal att upptäcka och åtgärda problem innan användaren överhuvudtaget upplevt någon funktionsavvikelse. All utrustning var både vädersäkrad och fysiskt säkrad mot yttre påverkan.