SailGP

Under 2019 avgjordes SailGP på fem olika platser: Sydney, San Fransisco, New York, Coves i England och Marseilles.
Tävlingarna följdes av 133 000 åskådare på plats och åtskilliga miljoner TV-tittare. Båtarna fraktas med flyg mellan de olika
etapperna
och monteras ihop på plats.

TPO levererade WIFI, skrivare med mera till tech area, mediaområdet, VIP-området och TV-compound, området där TV-sändningarna producerades. Dessa områden var på vissa platser utspridda geografiskt, vilket medförde en utmaning då målsättningen var att skapa flera nät som satt i hop så att användaren fick intrycket att det var ett och samma.

Vi skapade även ett trådlöst system för IP-TV som sände video till åskådarbåtar där loppen visades på skärm. Två medarbetare från TPO åkte med under hela turnén. Dessutom jobbade en resurs på avstånd från Sverige. Vi kommer under 2020 återkomma i vår roll som IT-partner till SailGP.