Lollapalooza

För att säkerställa att den årliga dagsfestivalen Lollapalooza kan genomföras under tre dagar finns TPO på plats på Gärdet under sammanlagt ca 20 dagar.

Från det att den första lastbilen med utrustning anländer till det att Gärdet åter är tomt. Initialt är vi på plats med en mindre styrka som upprättar komradionät och bygger produktionskontor. Styrkan växer sedan till att som mest omfatta omkring 15 medarbetare. Dessa bygger det nätverk som används av festivalens egen personal, cirka 500 personer, i arbetet med säkerhet, sjukvård, ekonomi och så vidare.

Nätverket används också för bland annat kassor, betalterminaler och biljettvalidering. En sambandscentral upprättas också där personalen kunde följa och spela in och upp video från övervakningskameror, men också ta del av väderinformation och GPS-data som hela tiden visade exakt var personal på området befann sig. TPO övervakar hela tiden systemet, dels för att kunna upptäcka och täcka ökade kapacitetsbehov och dels för att garantera cybersäkerheten.

Gärdet är en plats som 2019, första gången festivalen arrangerades, var ett oskrivet blad för oss och som bjöd på sina speciella utmaningar. Genom att kontinuerligt vara lyhörda för arrangörernas behov och utnyttja vår rika erfarenhet och improvisationsförmåga kan vi se till att festivalen genomförs utan några tekniska missöden och anpassa vår leverans i takt med att festivalen vuxit och kravbilden förändrats. Detta är anledningen att vi fått förtroendet att vara delaktig som leverantör samtliga år som festivalen arrangerats.