Hack for Sweden

Hack for Sweden är ett årligt återkommande hackathon, en innovationstävling, som sedan 2014 har arrangerats med syftet att främja användningen av öppna data. Arrangemanget har med åren växt och bidrar idag till att skapa kopplingar mellan över 100 olika offentliga och privata aktörer.

I flera år har TPO levererat ett snabbt och stabilt nätverk för att deltagarna ska kunna förverkliga sina visioner fullt ut. För oss har utmaningen varit att eventet anordnats på platser som i sig innebär en teknisk och logistik utmaning. Arrangemanget har vuxit och ställt allt större krav på såväl bandbredd som IT-säkerhet.

TPO har funnits på plats med litet team på 3-4 personer för att bygga nätet och övervaka dess funktion. Vi tycker att det känns angeläget att på detta sätt bidra till evenemangets grundidé att utveckla det svenska samhällsbygget.