Americas Cup

Sedan 1851 har Americas Cup avgjorts och kan därför betecknas som starten för den organiserade kappseglingen.

Då tävlingen nu för tiden avgörs på relativt små banor är det populärt att följa seglingen från vattnet. Ett problem har då varit att tävlingen för blotta ögat kan uppfattas som ganska abstrakt, då det inte är självklart vid en första anblick vem som leder och i vilken fas loppet befinner sig.

För att lösa detta problem byggde TPO ett trådlöst system för IP-TV som användes under deltävlingar i New York, Chicago, Göteborg och Fukuoka. Systemet bestod av en lokal TV-sändare som skickade en signal till åskådarbåtarna som försetts med antenner. Signalen konverterades sedan till video som kunde visas på skärmar ombord för att göra åskådarupplevelsen mer lättbegriplig.

Utmaningen för oss låg delvis på det logistiska planet, där det gällde att förutse vilken utrustning som skulle behövas och se till att den skickades till de olika deltävlingarna med allt vad det innebar av pappersarbete och byråkratiska processer.

En annan utmaning var att sända över vatten, något som kan vara besvärligt rent tekniskt. Åskådarbåtarna kunde också röra sig över ett stort område på ett sätt var svårt att förutse på förhand. TPO hade två personer på plats och en ytterligare resurs på distans under tävlingsveckorna på de olika platserna.