Scandinavian Invitation

Redan tre veckor före tävlingarna fanns fyra medarbetare från TPO på plats i Mölndal för att påbörja byggnationen av ett produktionskontor, för att arrangörerna skulle kunna slutföra sina förberedelser inför tävlingen.

Vår leverans fortsatte med att vi säkrade WiFi och trådburen Internetuppkoppling för alla internationella TV-team på plats. Entrétältet försågs med uppkoppling för biljettscanning och ackreditering.

Vidare försågs såväl players lounge och volontärtält med WiFi och presstält fick WiFi, fast uppkoppling och nätverk för skrivare. Vid fyra av hålen fanns VIP-lounger som fick WiFi, och ett mässområde och fem olika restauranger som alla behövde nät för att kunna genomföra försäljning.

Klubbhuset hade ett befintligt öppet nätverk för klubbens medlemmar som vi fick förstärka för att det skulle klara av den ökade belastningen under tävlingsveckan.

Efter att byggfasen var över hade vi två personer på plats för att övervaka samtliga nätverk och säkerställa att de levde upp till våra och arrangörens krav. Tävlingarna kunde genomföras utan problem, trots utmaningarna med att bygga och upprätthålla infrastruktur över ett vidsträckt område med mycket människor och golfbilar i rörelse.