Eurovision Song Contest

Det började i Malmö 2013. Då bestod vårt uppdrag i att leverera komradioutrustning. Sedan dess har vi varit med i Stockholm, Ukraina, Portugal och 2019 i Israel.

Hela tiden har uppdraget vuxit i omfattning och i komplexitet. I Israel, 2019, rörde det sig om sammanlagt tre olika sändningar, vilket innebar att TPO fanns på plats under 60 dagar med en styrka på omkring 15 personer. Men också med medarbetare som hjälpte till på distans. Leveransen bestod under de två första veckorna i att bygga ett produktionskontor för ett tiotal personer. Sedan byggdes ett nät som försåg hela arrangemanget med uppkoppling för bland annat ackreditering, biljettvalidering, video, ljus, och TV-produktion. Vi lade flera mil fiberkabel och byggde ett stort spridningsnät. Trådlösa nät för kamerasystem och för transport av ljud och bild upprättades också. TPO hade i egenskap av frekvenskoordinatorer också ansvaret för att se till att en stor mängd trådlösa applikationer kunde användas utan att störa varandra.

När vi arbetar med ett så stort arrangemang så långt från vår hemmabas ställs allt på sin spets. Logistiken blir en lika stor utmaning som själva sändningen. Det är också i planeringsstadiet som vi säkerställer att vi har redundans i vår egen hårdvaruleverans. Man kan beskriva det som att vi ständigt har en plan B som redan satts i verket. Det innebär bland annat vi har med oss dubbla uppsättningar av all hårdvara som vi använder.

Eurovision Song Contest är ett arrangemang som engagerar många, och som innehåller en dimension av politik som man inte får underskatta. Det är många stakeholders att ta hänsyn till, många yrkesgrupper att ena och många underleverantörer som måst förmås att dra åt samma håll. Det innebär att TPO genom åren har utvecklat inte bara sin kapacitet inom teknik, utan också inom diplomati. Cybersäkerheten är naturligtvis högt prioriterad när hela världens ögon är riktade åt samma håll. Detta ställs ytterligare på sin spets när tävlingen avgörs i Israel som är ett land med en speciell geopolitisk historia.

Vi är stolta över att kunna klara av ett arrangemang av denna magnitud. Det är inte bara ett tillfälle för människor runt om i världen att enas kring musiken, utan också ett tillfälle för Tv-branschen att visa upp ny teknik och testa nya koncept.

Under Eurovision Song Contest i Ukraina, Portugal och Israel samarbetade vi med Riedel som teknisk partner. Under arrangemanget i Stockholm medverkade vi som underleverantör till Stockholm Stad.

Den här webbplatsen använder cookies

När du besöker vår webbplats kan vi lagra eller hämta information i din webbläsare, huvudsakligen i form av cookies. Denna information kan vara om dig, dina preferenser eller din enhet och används huvudsakligen för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar i huvudsak inte dig direkt, men den kan ge dig en mer personligt anpassad webbupplevelse. Vi respekterar din integritet och du kan välja vilka cookies du vill acceptera. Klicka på de olika kategorirubrikerna för att ta reda på mer och ändra våra standardinställningar. Observera att blockering av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi erbjuder. Om du har besökt vår webbplats tidigare och accepterat användningen av cookies kan du alltid ta bort dessa genom att navigera till sekretessinställningarna i din webbläsare.