STOMNÄT

Ett evenemangsnät byggs alltid utifrån en eller flera överlämningspunkter från en bredbandsleverantör. Från denna punkt bygger The Production Office ett stomnät med militärklassad fiberkabel för att förse området med tillgång till Internet och telefoni.

Vår personal bygger nätet utifrån de förutsättningar som finns på plats. Vi har närmare åtta kilometer fiberkablage på lager. Vi är vana att dra kablage i de svåraste terränger och givetvis ta hänsyn till utrymningsvägar och genomfartsleder.

Stomnätet övervakas i ett mobilt datacenter. Beroende på vilka tjänster vi levererar anpassas mängden hårdvara och bemanning.

I stomnätet kan samtliga tjänster tillhandahållas och kopplas samman:
- Kameraövervakning
- Produktionsnät
- Nät för kassor och betalterminaler
- Publikt Wifi
- Informationsskärmar
- Kopiatorer och skrivare

Mobilt datacenter för övervakning och konfigurering.