FAST TELEFONI

Det kan tyckas föråldrat att använda fast telefon, dock har det visat sig vara mer aktuellt än någonsin. Vid större evenemang, exempelvis en festival, är det riskabelt att bara förlita sig på det mobila telefonnätet. Många vill använda sina telefoner samtidigt, inte minst vid en incident, vilket gör att kapaciteten i de mobila näten inte räcker till när man som mest behöver den.

Fast telefoni är en tilläggstjänst som The Production Office kan leverera genom samma nät som förser produktionen med Internetuppkoppling. Produktionskontor, scenkontor, sambandscentral och entréområde är exempel på positioner där en fast telefon kan vara bra. Telefonerna kan kopplas samman i en mjukvaruväxel och på så sätt skapa telefonköer mm. Du kan till exempel skapa en välkomnande meny med tonval där gästen kan välja om denne vill prata med produktionskontoret eller entrén.

Vi levererar både traditionella bordstelefoner och DECT-telefoner.

Fast telefon