Påvebesöket i Malmö

Det var i oktober 2016 som Påven Fransciskus gjorde sitt uppmärksammade besök i Malmö. Det var flera parter som arrangerade besöket tillsammans, vilket innebar en extra utmaning i vår tekniska projektledning, då det var viktigt för oss att användaren inte skulle uppleva vårt system som uppdelat i olika delar utefter beställare.

En annan försvårande omständighet var det rigorösa säkerhetspådrag som besöket omgärdades av. Detta innebar att vi till exempel inte kunde leverera kompletterande hårdvara efter att ett område säkrats av bombtekniker, utan allt var tvunget att bli rätt från början. I vårt arbete ingick att bygga två fullt utrustade presscentra, ett i Malmö Arena och ett i Triangeln, ett hotell i centrala Malmö. Dessutom byggde vi ett TV-system för att kunna skicka video från de olika platser som Påven besökte, bland annat domkyrkan i Lund, till presscentren. En ovanlig del av uppdraget var att leverera fast uppkoppling till Vatikanens presstjänst för att möjliggöra deras FM-radiosändning. Besöket kunde genomföras utan några tekniska problem. Att Vatikanen var nöjda framgick tydligt då vår samarbetspartner Informationsteknik tilldelades en medalj efter arrangemanget.