EU-toppmötet i Göteborg 2017

På det gamla industri- och varvsområdet Eriksberg i Göteborg samlades premiärministrar och ledare från hela Europa tillsammans med journalister från hela välden.

TPO levererade nätverk såväl till de församlade delegaterna som till ett presscenter. Journalisterna använde olika plattformar b.la. video och radio som ställde höga krav på nätverket.

EU-mötet är ett bra exempel på ett arrangemang där vikten av driftssäkerhet är enormt hög. Vi använder oss av flera parallella system för såväl uppkoppling som signal och ström, något som gör att vi i det närmaste kan utesluta risken för driftsstopp.