INFRASTRUKTUR

Hur många olika kanaler har du nyttjat för att kommunicera idag? Kommunikation är något mer än en radioapparat eller en mobil-telefon. Vi bygger infrastruktur för att alla medarbetare och deltagare i en produktion ska kunna kommunicera snabbt. Det måste vara intuitivt, effektivt och säkert oavsett om det är via komradio, Internet eller telefon.

Ett exempel på hur vi kan bygga upp en infrastruktur för kommunikation inom ett festivalområde